Ontwerp Principes

Ida & Volta is een Belgisch modelabel dat ethisch verantwoorde luxe aanbiedt.  Wij ontwerpen tijdloze, unieke kleding die een nonchalante elegantie uitstraalt. Ida & Volta stelt een respectvolle samenwerking met mensen, dieren en de planeet voorop. Wij geloven dat een positief creatieproces zich vertaalt in een mooier en waardevoller product dat schoonheid en comfort biedt wanneer het gedragen wordt. Onze creaties worden gemaakt uit biologisch afbreekbare, hernieuwbare, gerecycleerde en ge-upcyclede materialen.

Ida & Volta draait om ‘meer dan de kleren’. Met ons project willen wij een platform aanbieden voor reflectie en onderzoek naar duurzame en ethische productiemethoden. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor ontwerpers, artiesten en experten om kennis en ervaringen te delen en nieuwe samenwerkingen op te zetten. Via onze blog willen we jullie graag meenemen in onze zoektocht naar een betekenisvolle manier van creëren in een tijd van materiële overvloed en oppervlakkigheid.

Ida & Volta betekent in het Portugees “heen en terug”. De naam symboliseert onze holistische visie op een circulair creatieproces. Wij geloven dat we moeten teruggaan naar de “roots” van het creatieproces om duurzame verandering te inspireren naar de toekomst toe.

Ida & Volta hanteert deze  6 PRINCIPES :

SLOW FASHION
TRACEERBARE GRONDSTOFFEN
TRANSPARANTIE
DIERENWELZIJN
EERLIJKE HANDEL
MINIMALE ECOLOGISCHE IMPACT

Design Principles

Ida & Volta is a Belgian fashion label offering high-end ethical clothing. We design timeless and unique clothing radiating casual elegance. Ida & Volta centers around a profound respect for people, animals and our planet. We believe that a creating process revolving around love and respect translates into a more beautiful and valuable garment, that will give you true joy and comfort wearing it . 
Our clothes are made of biodegradable, renewable, recycled or upcycled materials.

Ida & Volta is about more than beautiful clothes. We intend to offer a platform for reflection and research in durable and ethical production methods. Moreover, we will strives to be a meeting place for designers, artists and experts to share experiences and establish new forms of collaboration. Through our blog, we will share with you our thought process and search for a meaningful and satisfying way of creating in times of material abundance and superficiality.

“Ida & Volta” is the Portuguese expression for “to and fro”. The name symbolizes our holistic vision on a circular creation process. We believe we have to go back to the roots of the creating process in order to inspire structural changes for the future.

IDA & VOLTA  operates by the following 6 principles :

SLOW FASHION
TRACEABILITY OF RAW MATERIALS
TRANSPARENCY
ANIMAL WELFARE
FAIRTRADE
MINIMAL ENVIRONMENTAL IMPACT