Dierenwelzijn

Ida & Volta hanteert hoge standaarden voor dierenwelzijn. Dit wil echter niet zeggen dat onze kleding vegan is, wél dat we nooit een dier zullen laten doden om een kledingstuk te maken.

We geloven in een  respectvolle samenwerking tussen mens en dier, waarbij de boer het dier een waardig leven biedt in ruil voor de prachtige grondstof die het dier ons voorziet.

In praktijk kiezen we ervoor te werken met vredes zijde of wilde zijde, kopen we wol rechtstreeks aan bij kleine boerderijen of  gebruiken we gerecycleerde wol. Wanneer we leer gebruiken, upcyclen we die door tweedehands leren jassen die we uit elkaar halen.


Animal Welfare

Ida & Volta sets itself high standards for animal well-being. This does not mean that all our clothing is vegan (although a large part is), but it does mean the animal is well cared for and has a high quality of life. Naturally, we vow to never ever have an animal killed to make a dress.

We believe in a respectful collaboration between man and animal ; while the farmer offers the animal a dignified life, the animal provides us with magnificent raw material(s).

In practice this means that we choose to work with natural, wild silk ; that we buy wool directly from small farmers or we use recycled wool. When we use leather, we upcycle second-hand leather coats that we take apart.