Eerlijke Handel

Wij zijn van mening dat iedereen het recht heeft om voldoening  te halen uit zijn/haar werk en hiervoor correct moet worden vergoed. We geloven dat structurele verandering begint bij het steunen van de mensen die aan de basis van het proces staan.

Ida & Volta kiest voor leveranciers die transparant zijn over de productieketen en we zijn kritisch op vlak van werkomstandigheden en eerlijke verloning voor de boeren en textielarbeiders die de textiel vorm gaven.

De rest van het proces hebben we geheel onder onze eigen controle: het ontwerpproces, het patroontekenen, het maken van prototypes en een groot deel van de naai-productie doen wij zelf.

De rest van de productie besteden wij uit aan het sociaal atelier van VZW De Welvaartkapoen in Molenbeek, waar we vaak over de vloer komen en een goed contact onderhouden met de mensen die meewerken aan onze kledij. Bij elk kledingstuk wordt vermeld wie het gemaakt heeft.


Fairtrade

It’s our conviction that anyone has the right to enjoy his/her work and must be correctly paid for it. We believe that structural change can only happen by supporting the people who stand at the very beginning of the process. 

Thus, Ida & Volta chooses suppliers who are transparent about the chain of production and we are very critical when it comes to labour conditions and the remuneration of farmers and textile workers.

A large part of the process is completely under our own control : design, patterning , the making of prototypes and a great deal of the needle-work is done by ourselves in our studio. De rest of our production  is being outsourced to people we know and trust. With each collection we will elaborate on who made your garment and where.