Traceerbare Grondstoffen

Ida & Volta’s missie is om te werken met materialen die traceerbaar zijn tot aan hun origine. Dat wil zeggen dat we willen nagaan welke boer, herder en dier ons de waardevolle grondstoffen aanleveren. Waar wij steevast in geloven is dat waarde en kwaliteit van een kledingstuk al bepaald worden vanaf hun roots. Letterlijk en figuurlijk. 

Bij de oprichting van dit label gingen we op zoek naar leveranciers die ons volledige transparantie over de oorsprong van de producten konden garanderen. We hebben snel gemerkt dat dit een enorme blinde vlek is in de textielindustrie.

Toch is het om de textiel – en kledingproductie structureel te veranderen cruciaal om te beginnen bij de eerste en belangrijkste schakel van het creatieproces. Het is de enige manier om te garanderen dat de boer correct werd betaald, het dier met respect werd behandeld en het milieu in acht werd genomen.

Hoewel dit evident lijkt, is het (ook in de duurzame) mode-industrie quasi onontgonnen terrein en bleek het veel moeilijker dan we ooit hadden gedacht om deze grondstoffen te vinden.

Tot op heden zijn we er nog niet in geslaagd om voor al onze grondstoffen een leverancier te vinden die ons volledige traceerbaarheid biedt. Daarom kiezen we bij wijze van tijdelijk alternatief voor de aankoop van textiel uit overstock van andere ontwerpers. 


Traceability

Ida & Volta’s mission is to work with materials that can be traced back all the way to their origins. This means that we’ll find out which farmer, shepherd or animal provide us with the valuable raw materials. We strongly believe that the value and quality of a garment are defined by its roots, both figuratively and literally speaking.

 Upon starting Ida&Volta,  we embarked on a quest for suppliers who could guarantee us full tranparency into the origin of their products. We soon came to the realisation that we had stumbled upon an enormous blind spot of the textile industry.

Nonetheless, in order to inspire structural changes in the textile and clothing production, it is essential to start from the first and most important link in the creative process. It is the only way to guarantee a fair price for the farmer, to ensure animals were treated with respect, and the environment was not harmed during the production process. 

While this might seem evident, it’s still (both in the mainstream ànd the sustainable textile industry) practically untouched territory and it appeared to be much more difficult than foreseen to find raw materials according to our principles.

Up to the present day, even though the bulk of our collections live up 100%  to our standards, we share in all honesty that we still do not have not succeeded to find suppliers for all our textiles that guarantee full traceability.  As a temporary alternative for these, we resort to using upcycled materials and overstock fabrics from other designers.