Transparantie

Ida & Volta kiest resoluut voor volledige transparantie over elk product wat betreft herkomst, materiaal en productieproces. Bovendien zullen wij open communiceren over mogelijke verbeterpunten voor de toekomst. De vertrouwensband met onze klanten is ontzettend belangrijk. Bij elke aankoop “stemt” de consument met zijn/haar geld. Daarom geloven wij dat het belangrijk is om onze klanten inzicht te bieden in de productieketen van hun kledingstuk opdat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken en weten wie zijn steunen met hun geld. 

Waarom is Transparantie belangrijk?

De realiteit van hoe een kledingstuk tot stand komt is complex en zelden een zwart-wit verhaal. De textiel – en mode-industrie is niet ingericht conform onze principes, waardoor het een uitdaging is om grondstoffen en partners te vinden die passen binnen onze missie. Daarenboven gaat Ida & Volta kritisch om met textiel certificaten omdat de gehanteerde ethische standaarden nog te beperkt zijn. Dit wil zeggen dat wij regelmatig voor dilemma’s komen te staan en soms, na zorgvuldige afweging, compromissen sluiten.

Via onze blog bieden wij inkijk in ons onderzoek- en leerproces. We moedigen dialoog en feedback met onze klanten aan en beantwoorden met plezier alle vragen. We hopen dat deze dynamiek een wederzijds verrijkende leerervaring creëert.

In de rubriek ‘Materialen’ staat alles te lezen over de gebruikte materialen, waarom we ze gebruiken en wie onze leveranciers zijn.

In de rubriek ‘Productie’ stellen we de makers van de kleding voor.


Transparency

Ida & Volta resolutely chooses for full transparency about our garment’s origin, material and production process. Moreover, we promise open communication about possible improvements for the future. We highly value a relationship of confidence with our customers. At each purchase, you as a customer make a statement, you basically “vote” with your money. Thus, we believe it is important to inform you in-depth  about the production process that resulted in your garment, so that you are empowered to make a well-informed choice and you are comfortable knowing exactly whom and which vision you support with your purchase.

Why is transparency key ?

The reality of how a finished garment comes to be is compex and rarely is it a black and white story. The workings of the textile and fashion industry are not in accordance with our philosophy. That makes it challenging to find ressources and partners that live up to the standards we uphold. On top of that, Ida & Volta takes a rather critical approach to textile certificates, because the ethical standards to which they apply are often still way too low. This means that we often find ourselves with dilemmas and that sometimes, after careful consideration, we make compromises. This is why transparency toward you, as a (potential) customer, is so important to us.

Through our blog we aim to give you an insight in our research and learning process. We encourage dialogue and feedback with our customers and we are very willing to answer any question you might have. We are hopeful that this dynamic makes for a mutual and enriching learning experience.  

Under the heading “Resources”, you can read all about the materials we use, why we chose to work with them and who our suppliers are.

Under the heading “Production” we introduce to you the manufacturers of (y)our clothing.