VZW De Welvaartkapoen

Wij besteden het naaiwerk voor een  deel uit aan VZW De Welvaartkapoen. Dit is een sociaal geëngageerde welzijns-vzw met verschillende deelwerkingen, voornamelijk actief in Sint-Jans-Molenbeek. De organisatie ontwikkelt diensten om verschillende bevolkingsgroepen (kansarme gezinnen, hulpbehoevenden, senioren …) op een zelfstandige manier zo lang en zo comfortabel mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten leven.

Het is ook hun missie om binnen de sociale economie aan zo veel mogelijk werknemers de kans tebieden om opleiding en werkervaring op te doen zodat integratie in het gewone arbeidscircuit later vergemakkelijkt wordt. Dit alles gebeurt op een democratische en participatieve manier met gelijkwaardigheid als basisnorm en groot respect voor de diversiteit van de samenleving.

We creëren ontmoetingsmogelijkheden in de wijk vanuit laagdrempelige infrastructuren en in samenwerking met andere partners uit de buurt. Zo versterken we het sociale netwerk en brengen we de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact.

Het naaiatelier bestaat uit een retoucheatelier en kostuumatelier.

In het kostuumatelier maken we kleding voor particulieren en werken we samen met stylisten om hun collecties te realiseren.

Sociale economie:

In het atelier werken 3 verantwoordelijken en 9 naaisters/ers.

Deze mensen zijn ingeschreven bij het OCMW en doen een art60 contract bij ons.

Dit contract duurt max 2 jaar en daarna hebben zij recht op een uitkering en meer kansen op de arbeidsmarkt.

Over De Vaartkapoen

De Vaartkapoen of gewoonweg ‘VK’ is een open huis voor talent, kunstenaars, ontmoeting en vrijwilligers met als rode draad muziek. Je kan overdag terecht in ons experimenteel gemeenschapscentrum voor cursussen, artistieke projecten, vrijwilligerswerk en meer. ’s Avonds openen we de deuren van onze muziekclub voor concerten, parties en andere avondactiviteiten. Je vindt de volledige concertkalender terug op www.vkconcerts.be.