Upcycling

Upcycling en circulaire economie

Men spreekt over upcycling wanneer aan oude materialen een nieuwe functie wordt gegeven. Bij upcyclen worden materialen, die anders verwaarloosd werden of onbruikbaar werden geacht,  verwerkt tot een nieuw product. Zo wordt de kwaliteit van het materiaal niet gedegradeerd. Het materiaal wordt dus niet afgebroken, maar “refashioned.

De naam upcycling komt voort uit het feit dat de materialen zodanig worden hergebruikt dat ze meer waarde krijgen en zij omhoog bewegen in de supply chain.

Upcycling is niet hetzelfde als recycleren : wanneer wij gerecycleerde textiel gebruiken wil dit zeggen dat een product dat als afval wordt gezien, deels of volledig verwerkt wordt tot een nieuw product. Bij het recyclageproces wordt het oorspronkelijke textiel terug afgebroken tot vezel die van mindere kwaliteit is dan de oorspronkelijke vezel. Deze vezel wordt dan opnieuw omgevormd tot textiel. Dit proces is over het algemeen wel energie-intensief en er kunnen, afhankelijk van het oorspronkelijke materiaal,  tijdens het afbraakproces afvalstoffen vrijkomen. Om deze reden worden gerecycleerde vezels vaak gemengd met nieuwe vezels. Toch kan mits slim ontwerp voor het kwaliteitsverlies worden gecompenseerd. Een voorwaarde om kwalitatief zo goed mogelijk te recyclen is een juiste sortering van het afval.

Upcycling voor een zeer low-impact product

Materialen die we via een upcycle-proces kunnen omvormen tot een mooi ontwerp moeten niet meer worden geproduceerd, waardoor geen nieuwe grondstoffen en energiebronnen moeten worden aangesproken om het textiel te maken. Bijgevolg komen er geen afvalstoffen vrij, wat bij elke andere productiemethode wel het geval is. Vaak gehoorde termen die samengaan met upcycling zijn “Cradle-2-Cradle” en circulaire economie. Beide termen zijn onder andere gericht op het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen zonder verlies van kwaliteit of waarde.

Elk stuk een uniek verhaal

Bij upcycling gebeurt het ook vaak dat er aan een oud materiaal een nieuwe bestemming krijgt. Onze winterjas gemaakt van een oude slaapzak is hiervan een goed voorbeeld.

Onze upcycling materialen vinden wij in kringloopwinkels, of komen via vrienden en familie bij ons terecht.

Dit zijn  vaak unieke stuks, of enkel in zeer beperkte oplage beschikbaar en hangt er steeds een verhaal aan vast. Bij deze stuks baseren we ons ontwerp op het beschikbare materiaal, niet omgekeerd.

Voor de huidige collectie upcycleden we de witte bomber van stoffen die we vonden op grootmoeders zolder.

Het okergele fluwelen jacket werd gemaakt met een stof uit de kringloopwinkel, die oorspronkelijk bestemd was voor meubelbekleding.